Vítejte u HASIČŮ z Držovic

Archiv 2009

29.9. 2009

Požár stohu

6. - 7. 6. 09

Účast jednotky na "Rallye Hamry" což byla soutěž pro zásahové jednotky, pořádaná HZS PV. Je to soutěž, které si velice vážíme z důvodu maximálního přiblížení realitě. Soutěž byla rozdělena do dvou etap, ve kterých byly tyto disciplíny:

I. etapa - záchrana osoby z 20 metrové výšky, požár domu s výskytem osob, osoba zaklíněná v kolejišti, osoba zavalená pod vozidlem ( naše foto je uvedeno v Prostějovském večerníku ze dne 8. 6. 09 ),

II. etapa - dopravní nehoda, chemická havárie, záchrana osob při povodni, feťácké doupě

Vyhodnocení bylo provedeno u každé disciplíny příslušníky HZS. Tato soutěž trvala 24 hodin, byla velice náročná, ale ještě více byla prospěšná z hlediska výcviku jednotky.

Účast: Tomáš Doležel, Ludmila Hrazdilová, Lubomír Hrazdil ml., Jan Heral, Kamil Vacík, Pavel Hejč a v neposlední řadě Luděk Hrazdil, kterému tímto děkujeme za pořízení fotodokumentace.

3. 6. 09

Výcvik jednotky. Účast: T. Doležel, S. Kypěna, L. Hrazdil ml., J. Heral, P. Hejč, P. Večeřa. Byla provedena údržba vozidla, čerpadel a osobní výstroje.

KVĚTEN 2009

31. 5. 09

Okrsková soutěž v Žešově. Této soutěže se zúčastnili mladí hasiči a na to, že to byla jejich úplně první hasičská soutěž obstáli na výbornou. Ženy se umístily na krásném 3. místě a muži na hezkém 7. místě. Srdečně gratulujeme. Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

30. 5. 09

Členové našeho Sboru se zúčastnili "Svěcení obecního praporu", pořádaném naší obcí. Bylo nám ctí položit věnec k pomníku padlých, zúčastnit se mše svaté a převzít z rukou naší paní starostky obecní vlajku. Po převzetí vlajky jsme se šli občerstvit na hasičskou zahrádku, kde se o výčep vzorně starali Kamila Kobzová a Vítězslav Kobza, za dobroty v udírně je třeba poděkovat Lubomíru hrazdilovi st.

Účast: Tomáš doležel, Svatopluk Kypěna, Marie Kypěnová, Dagmar Valentová, František Valenta, Petr Večeřa, Lubomír Hrazdil ml., Petr Pospíšil, Luděk pospíšil, Margita Zbořilová, Pavel Hejč,Jan heral, Kamil Vacík a Jiří Peška. Z našeho družebního sboru v Bedihošti se zůčastnili:starosta sboru Jiří Zips, velitel sboru Mirek Prokop a člen výboru Josef Přecechtěl.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

30. 5. 09

Pomoc chovatelům při přípravě židlí a stolů. Účast: Jan Heral, Svatopluk Kypěna, Petr Večeřa, Tomáš doležel, Pavel hejč a Lubomír Hrazdil ml.

30. 5. 09

Pomoc obecním pracovníkům při stavbě pódia na hřištui TJ Sokol Držovice. Účast: Jan Heral, Svatopluk Kypěna, Petr Večeřa a Pavel hejč.

30. 5. 09

Výměna zapalovacích svíček a kabelů na požárním čerpadle PS 12. Výměnu provedl hlavní strojník jednotky Lubomír Hrazdil ml.

Fotografie ve fotogalerii.

15. 5. 09

Tento den absolvovali Jan Heral a Ludmila Hrazdilová poslední část školení na velitele družstev JSDH ve skladu civilní ochrany v Hamrech pod vedením příslušníků HZS PV.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

11. 5. 09

Jednání se starostkou obce ohledně akce "Svěcení obecního praporu". Účast: Lubomír Hrazdil a Kamila Kobzová.

10. 5. 09

Pomoc při úklidu po ukončení výstavy chovatelům drobného zvířectva. Účast: Ludmila Hrazdilová, Lubomír Hrazdil, Pavel Hejč, Jan Heral a Petr Večeřa.

 

9. - 10. 5.  09

Noční hlídání klecí na chovatelské výstavě. Účast: Pavel Hejč.

8. - 9. 5. 09

Noční hlídání klecí na chovatelské výstavě. Účast: Jan Heral a Petr Večeřa.

 

7. 5. 09

Pomoc při chystání výstavy chovatelům drobného zvířectva. Účast: Ludmila Hrazdilová, Lubomír Hrazdil, Pavel Hejč a Petr Večeřa.

 

6. 5. 09

Výcvik jednotky. Účast: Tomáš Doležel, Svatopluk Kypěna, Ludmila Hrazdilová, Lubomír Hrazdil ml., Pavel Hejč, Jan Heral, Petr Večeř a Kamil Vacík. Probrané téma: "komunikace v jednotce požární ochrany" a "pravidla komunikace a signály" . Školení provedl příslušník HZS PV (hasičský záchranný sbor územní odbor Prostějov) nprap. Michal Jakubský.

DUBEN 2009

29. 4. 09

Byla provedena akutní výměna prasklé olejové vany na motorovém čerpadle PS 12. Opravu provedl hlavní strojník JSDH Lubomír Hrazdil ml. Za zakoupení nové olejové vany děkujeme místnímu podnikateli J.S. , který si nepřál zveřejnit své celé jméno.

Fotografie ve fotogalerii.

29. 4. 09

Mimořádná schůze výboru SDH s paní Fréharovou ohledně spolupráce SDH při akci "Svěcení obecního praporu".

Účast: Lubomír Hrazdil ml., František Valenta, Tomáš Doležel, Svatopluk Kypěna, Marie Kypěnová a Kamila Kobzová.

 

27.4. 09

Výjezd jednotky 1+3. Větrná smršť. Spadený strom přes říčku Romži. Jednotka provedla odstranění stromu a vrátila se zpět na základnu. Ůčast: Tomáš Doležel, Lubomír Hrazdil ml., Svatopluk Kypěna a Ludmila Hrazdilová.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

 

SLET ČARODĚJNIC 2009

Dne 25. 4. 09 byl naším Sborem pořádán SLET ČARODĚJNIC 2009. Čarodějnice a čarodějové se slétly v 15:00 u hasičské zbrojnice a vyšli v průvodu na hájenku v Držovském háji. Počasí nám letos přálo, což jsme pochopitelně předpokládali :-). Čarodějnic a čarodějů bylo registrováno 74, mnoho dalších se neregistrovalo, ale to nevadilo tomu, aby si všichni prošli čarodějnickýmy soutěžemi, zúčastnili se vyhlášení soutěže o nejlepší masku a dalšího programu: zapálení ohně, upálení čarodějnice Držgildy, opečení špekáčků, zatančení si při hudbě a předvedení se při karaoke pod vedením  DJ Jiřího Cukra Doležela. Celkem se této akce zúčastnilo cca 300 účastníků. Doufáme, že si tuto akci všichni užili a zachovají nám přízeň na naší další akci, kterou je Pohádkový les 2009 :-)

Děkujeme našim sponzorům : AGROLUŽBY PETR NEDBAL, ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ DRŽOVICE, CHOVATELÉ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA DRŽOVICE, JAROSLAV STUDENÝ, KINETIC, OBEC DRŽOVICE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DRŽOVICE a PAVEL KLEVETA. Dále děkujeme hasičům z JSDH Bedihošť, neboť nám velice pomohli.

 

25. 4. 09

Jednotka byla přizvána na taktické cvičení 13. okrsku do Bedihoště. JSDH Držovice provedla průzkum sklepa základní školy a záchranu zraněné osoby. U cvičení byl přítomen velitel stanice HZS Prostějov mjr. Ing. Ivo Jahn, které následně provedl rozbor průzkumu a záchrany, prováděných naší jednotkou. Dále nás upozornil na chyby na, kterých musíme ještě zapracovat. Účast: Tomáš Doležel, Lubomír Hrazdil ml., Jan Heral a Petr Pospíšil. Odjezd jednotky byl v 7:30 a návrat v 10:00.

Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

23. 4. 09

Pomoc při obecním sběru objemného odpadu a bio odpadu. Účast: Tomáš Doležel, Svatopluk Kypěna, Ludmila Hrazdilová, Jan Heral, Luděk Hrazdil.

18. 4. 09

Dokončení hasičského přívěsu. Jelikož byl přívěs na požární stříkačku PS-12 nevyužitý, rozhodli jsme se jej předělat na nákladní. Protože nedisponujeme cisternou, tak byla sborem zakoupena nádrž na 1000 litrů, abychom byli schopni zajistit požární asistenci na kulturních akcích v katastru naší obce. Veliký dík patří našemu strojníkovi Lubošovi a jeho bratru Luďkovi za přestavbu tohoto přívěsu. Ve fotogalerii je několik fotek jak se jim to povedlo.

18. 4. 09

Pomoc obecním pracovníkům, při sběru obecního odpadu na hasičské zbrojnici. Účast: Tomáš doležel, Jan Heral, Pavel Hejč, Kamil Vacík a Luděk Hrazdil.

17.4. 09

Pomoc obecním pracovníkům, při sběru obecního odpadu na hasičské zbrojnici. Účast: Tomáš doležel, Jan Heral, Pavel Hej a Luděk Hrazdil.

17. 4. 09

Příprava skládacích židlí na Čarodějnice, které se budou konat 25. dubna. Provedl Jan Heral

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.