Vítejte u HASIČŮ z Držovic

Druhy sirén

 

Průběh signálu "všeobecná výstraha" 

   V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

 

Průběh signálu u rotační sirény

 

 

 

Průběh signálu u elektronické sirény

 

 

 

Verbální informace

 

Následně probíhá informování např. rozhlasem, televizí, obecním rozhlasem,  u elektronických sirén verbální informací , vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.


>>> Co dělat když zazní signál "Všeobecná výstraha" >>>

 

Na základě potřeby je prováděno technické ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. To se  provádí v Olomouckém kraji každou první středu v měsíci ve 12.10 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním  tónem  (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).  V ostatních krajích České republiky probíhá tato zkouška obvykle ve 12.00 hodin. O této skutečnosti se obyvatelé dozvídají z hromadných informačních prostředků. 

 

Průběh signálu "zkouška sirén" 

 

 

 

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ,"HO-ŘÍ"... po dobu jedné minuty.

 

Průběh signálu "požární poplach"

 

Rotační siréna

 

Elektronická siréna


 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.