Vítejte u HASIČŮ z Držovic

Něco o jednotce

JSDH (Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Držovice) je zařazena v požárním poplachovém plánu Olomouckého kraje jako JPO V                    evid. číslo 713 253

JPO V, je jednotka, která zabezpečuje výjezd družstva, do desíti minut o zmenšeném  početním stavu. Družstvo se skládá z velitele a dalších tří hasičů (1+3).

Jednotky požární ochrany

 

 

Zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva  

 

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v §21 až 28 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

 

Při zásahu

a) zdolávají požáry,

b) provádí záchranné a likvidační práce,

c) podílí se na evakuaci obyvatel,

d) podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,

e) podílí se na na varování obyvatel,

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho   nouzové

    přežití.

 

    Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen takovou výše uvedenou činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje.

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.