Vítejte u HASIČŮ z Držovic

Složení jednotky

Velitel jednotky       Svatopluk KYPĚNA  (1945)    V - 24, ZPP -16,      

                                                                                                   

 

Zástupce velitele      Miroslav Prokop  (1963)     V - 24, ZPP - 16, ŘO - C, NDT - 16, TOO, 

 

 

Velitel družstva         Pavel Budaj  (1993)    V - 24, 

 

Velitel družstva        Dominik Studený (1993)    V - 24, NDT - 16,  ŘO - C

 

 

Strojník                     Lubomír HRAZDIL ml. (1983)   S - 16, ZPP - 16, NDT - 16,  MŘP, ŘO - C,

 

 

Strojník                   Luděk Hrazdil (1992)    S - 16, ŘO - C,

 

 

Technik                  Pavel Hejč   (1957)   TCH - 16, NDT - 16, MŘP, ZPP - 16,

 

 

Hasič                       Filip Krajčír  ( 1985)       NDT - 16,

 

 

Hasič                       Petr Zatloukal (1994)  

 

Stav k 1.7. 2017

Vysvětlivky:  V - 24 - velitel jednotky a velitel družstva (délka školení 24 hodin) 

                  S-16 - strojník (délka školení 16 hodin) 

                  TCH -   technik dobrovolné jednotky PO (délka školení 16 hodin)

                  TOO - technik ochrany obyvatelstva (délka školení 16 hodin)

                  NDT -  nositel dýchací techniky (délka školení 16 hodin)

                  MŘP -  obsluha přenosných motorových pil ( délka školení 64 hodin)

                  ZPP - základy první pomoci (délka školení 16 hodin)

                  ŘO -   řidičské oprávnění skupiny  "C" 

 


 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.